E-post

Hvordan sende et Microsoft Teams møteinvitasjon

Hvordan sende et Microsoft Teams møteinvitasjon

Du trenger full e-postadresse for å invitere dem.

  1. Gå dit der det står Legg til nødvendige deltakere. Hvis noen er en valgfri deltaker, velger du Valgfritt i stedet.
  2. Skriv inn personens fulle e-postadresse (eks: Joe @ eksempel.com).
  3. Velg Inviter. De vil motta en e-post med en lenke til møtet.

Bruk siden Ny fane som et dashbord for Task Management Services [Chrome]
Hvordan endrer jeg den nye fanesiden i Chrome?Kan jeg åpne Google Tasks i den nye fanen?Hvordan endrer jeg standardsiden når jeg åpner en ny fane?Hva ...
Legg til en 'I'm Feeling Lucky' -knapp i YouTube-søkefeltet [Chrome]
Hvordan får jeg det til å føle meg heldig på Google Chrome?Hva er jeg føler meg heldig knapp i Google?Hva skjedde med I'm Feeling Lucky-knappen?Hva er...
Google Drive-fellesskap
Hvordan får jeg tilgang til en delt Google Disk?Går Google Drive bort 2019?Er Google delt stasjon gratis?Hvordan bruker jeg Google Disk som en lokal s...