Adresser

Hvorfor er det noen ISP-er som er så sakte å vedta IPv6?
Adopsjon av IPv6 har blitt forsinket delvis på grunn av nettverksadresseoversettelse (NAT), som tar private IP-adresser og gjør dem til offentlige IP-...
Hvordan fjerne og stoppe lagring av en IP-adresse i WordPress-kommentarer
OPPDATER 'wp_comments' SET 'comment_author_IP' = '; Klikk på Go-knappen under tekstområdet for å kjøre spørringen. Det er alt, det vil fjerne alle IP-...