Algoritme

Hvordan ser en algoritme ut?
Hva er et algoritmeeksempel?Hvordan skriver du en algoritme?Hva er egentlig en algoritme?Hva er en algoritme og hvordan fungerer den??Hva er typene al...