Attraktivt

Når du kjøper en ny telefon, betyr det mer attraktivitet eller funksjon?
Er det mer sannsynlig at du blir ansatt hvis du er attraktiv?Er de attraktive behandlet annerledes?Hva som bestemmer attraktivitet?Påvirker attraktivi...