Summende

Slik løser du lydsummering i Windows 10
Hvordan kan jeg fikse lydlyder på Windows 10?Oppdater lyd- / lyddriver. Du kan gjøre dette på to måter: ... Kontroller volumkontrollene. ... Deaktiver...