Fanget

Synes du at lover bør endres for å gjøre torrenting ulovlig?
Kan du gå i fengsel for Torrenting?Hva skjer hvis du blir fanget av Torrenting?Hvorfor er ulovlig nedlasting feil?Hvordan vet Internett-leverandører a...