Ærekrenkelse

Hvilket ansvar har internettbedrifter angående baktalelse og mobbing?
Hvordan håndterer du ærekrenkelse på nettet? Kan du bli siktet for baktalelse på Facebook? Kan du saksøke for injurier på Internett? Hva er ærekrenkel...