Oppsagt

Vis avviste saker på bakgrunnskontroller?
Vises avskjedige anklager under en bakgrunnssjekk? Saker som fører til oppsigelse kan forekomme i noen kriminelle bakgrunnssjekker. Noen ganger, selv ...
Må avviste anklager dukke opp i straffeattest?
Vises avskjedige anklager under en bakgrunnssjekk? Saker som fører til oppsigelse kan forekomme i noen kriminelle bakgrunnssjekker. Noen ganger, selv ...