Kjøring

Hva som vises på en kjørehistorisk sjekk?
Førerkorthistorikken din inneholder lisensstatusen, kjørepunkter, siteringer, overbevisninger og trafikkulykker. De beste måtene å forbedre kjøreoppfø...
hvordan søke om tapt førerkort i nepal
Hvordan fylle ut skjemaet?Gå til den offisielle nettsiden til Nepal Traffic Police: www.trafikk.nepalpolice.Gov.np.Vis på høyre menylinje og klikk på ...
førerkort mistet nepal
Hvis du mistet førerkortet, må du følge fremgangsmåten nedenfor. Få søknad fra trafikkpolitiets kontor angående tap av førerkort. Få xerox-kopi av sta...
Er det en god idé å automatisk deaktivere telefonen mens du kjører?
Hvordan skal du ikke bruke telefonen mens du kjører?Hvorfor du ikke bør bruke telefonen mens du kjører?Slår iPhone Forstyrr seg ikke av under kjøring?...