Imei

sjekk enhetsstatus
Finn ditt IMEI-nummer og få tilgang til garantidato, operatørinformasjon, svartelistestatus, kjøpsdato og mer.Ring * # 06 # for å se. enheten IMEI.Skr...
Alt du bør vite om IMEI-nummeret ditt
Hva er formålet med et IMEI-nummer? IMEI-numre har ett hovedformål: Å identifisere mobile enheter. Deres sekundære formål, eller intensjon, er å forhi...
3 metoder for å finne IMEI-nummeret til Android-enheten din
Hvordan finne IMEI-nummeret på en Android ved å ringeÅpne telefonappen på Android.Slå "* # 06 #" på tastaturet.En boks vil automatisk dukke opp som vi...