Forsikring

Din kjøreregistrering påvirker prisene på livsforsikring?
Hvordan påvirker kjørerekord livsforsikring?Hvilke faktorer bestemmer livsforsikringsrentene?Går et forsikringskrav på kjørejournalen din?Påvirker en ...
Hvordan kjøreregisteret ditt påvirker bilforsikringsprisen
I garantiprosessen gjennomgås en søkers kjørehistorikk for å bestemme premier. Generelt sett betyr en god rekord lavere premier, men en historie med u...
Hvordan førerkortet påvirker bilforsikringsprisen
Å få poeng på lisensen din - som er et resultat av et trafikkbrudd - vil vanligvis føre til en økning i bilforsikringskostnadene. Vi analyserte tilbud...
Beste programvare for forsikringsskadebehandling for 2020
Topp 4 programvare for forsikringskravApplied Epic.Guidewire ClaimCenter.FileHandler Enterprise.Snapsheet.Hva er det beste forsikringsbyråstyringssyst...