Lokal vert

Slik løser du WordPress som viser Localhost IP-adresse for kommentarer
Hvordan endrer jeg IP-adressen til localhost til WordPress?Hvordan endrer jeg IP-adressen til min lokale vert?Er det mulig å få den lokale verten IP?S...
Hva er Localhost og hvordan er det forskjellig fra 127.0.0.1?
På moderne datasystemer oversettes localhost som vertsnavn til en IPv4-adresse i 127.0. 0.0/8 (loopback) nettblokk, vanligvis 127.0. 0.1, eller :: 1 i...