Innlegg

hvordan skjule innlegg på venner på facebook nyhetsfeed
For å gjøre dette, klikk på ellipsen ved siden av Nyhetsstrøm i venstre kolonne og velg Rediger innstillinger. En popup-meny vises med alternativer fo...