Øve på

falske publikum for å øve på tale
Hva er virtuelt snakk?Hvordan snakker du foran et publikum uten å være nervøs?Hvordan øver du deg på å holde en tale?Kan taler læres?Hvordan snakker d...