Trygt

Må vi virkelig trygt fjerne USB-enheter?
Til syvende og sist, uansett hvilket alternativ du bruker, bør du bruke ikonet Sikker fjerning av maskinvare og kaste ut enheten før du kobler den fra...