Forseglet

Møter forseglede eller utelatte poster på en bakgrunnssjekk?
Men vises utelukkede poster på bakgrunnskontroller? Opphevede anklager slettes helt fra posten, og forseglede poster eksisterer fortsatt, men er utilg...
Vises en forseglet plate på en bakgrunnssjekk?
Forseglede poster eksisterer fortsatt, men rapporteres ikke om bakgrunnssjekker. De kan nås ved rettskjennelse, men er ikke lenger en del av det offen...