Frø

Hvordan konvertere Minecraft Bedrock frø til Java og omvendt
ALLE Berggrunnsfrø kan fungere i Java.Positive frø (fra 0 til 2147483648) kan brukes som de er og fungerer umiddelbart.For negative frø (fra -21474836...