Bør

sikkerhetskopiering av systemet
Bedrifter bør ha et backup-system for nedlastede data: alle nedlastede data bør beskyttes mot utilsiktet tap ved å tilby et tilstrekkelig backup-syste...