Stille

hvordan du slår av stille modus på iPhone
Alle iPhones og noen iPads har en ringe / lydløs bryter på venstre side av enheten (over volumknappene). Flytt bryteren slik at bryteren ikke har en o...
hvordan du slår av stille modus på iPhone XR
Slå lydløs modus på Apple iPhone XR iOS 12.0 på eller av Når stille modus er slått på, blir alle telefonlyder slått av. Skyv stille modus-tasten til h...
hvordan du slår av stille modus på iPhone når knappen er ødelagt
Naviger til Innstillinger -> Generell -> tilgjengelighet -> Hjelpende berøring. Slå på AssistiveTouch ON og en hvit sirkel vil legge over iPh...
hvordan du slår av stille modus på iPhone se
Slå lydløs modus på Apple iPhone SE iOS 11.0 på eller av Når stille modus er slått på, blir alle telefonlyder slått av. Skyv stille modus-tasten til h...
hvordan du slår av stille modus på iPhone 7
Slå stille modus på Apple iPhone 7 Plus iOS 11.0 av eller på. Når lydløs modus er slått på, blir alle telefonlyder slått av. Skyv stille modus-tasten ...
stille installasjonshjelper
Hva er stille installasjon?Hvordan setter jeg installasjonsprogrammet i lydløs modus?Hvordan kjører du en stille installasjon med EXE?Hvordan installe...