Avstand

Hvordan sette dobbel linjeavstand i Microsoft Word for akademisk arbeid
Velg Rediger > Velg alle > Format > Avsnitt og velg "dobbelt" fra "linjeavstand" -menyen i Avstand-delen. Papirer skal ikke ha ekstra mellomr...
Hvordan øke linjeavstanden i terminalen for bedre lesing [Mac]
Endre linjeavstand i terminalen Klikk på "Innstillinger" -fanen. Under "Tekst" underfanen; du skulle se en knapp som sier "Endre ..." Klikk på den. De...