Sumprodukt

SUMPRODUCT ANTAL HVIS
Tell celler som tilsvarer en av mange tingGenerisk formel. = SUMPRODUCT (COUNTIF (rng, ting))Sammendrag. For å telle antall celler som tilsvarer en av...