Maler

Få tilpassede maler som skal vises på startskjermen i MS Office 2013
Enkelt sagt må du flytte en mal til riktig sted på din lokale stasjon for å få den til å vises på startskjermen til den respektive Office-appen. Start...
standard plassering av personlige maler
Standardplasseringen for personlige maler er angitt under Fil > Alternativer > Lagre. Mappen for brukermal og arbeidsgruppemaler er angitt under...
standard personlige maler plasseringspunkt
Standardplasseringen for personlige maler er angitt under Fil > Alternativer > Lagre. Mappen for brukermaler og arbeidsgruppemaler er angitt und...
Hvordan lage egendefinerte e-postmaler i KMail
Hvordan lage egendefinerte e-postmaler i KMailKlikk "Innstillinger" i menyenKlikk “Konfigurer KMail”Klikk på "Komponist" -knappen.Klikk på kategorien ...
Hvordan lage og bruke en attraktiv mal i Microsoft Word
Lagre et dokument som en malÅpne Word-dokumentet du vil lagre som mal.Klikk Lagre som mal på Fil-menyen.I boksen Lagre som skriver du inn navnet du vi...