Transkriber

Slik transkriberer du lyd i Microsoft Word 365
Forsikre deg om at du er logget på Microsoft 365 ved å bruke nye Microsoft Edge eller Chrome. Gå hjem > Diktat nedtrekksmeny > Transkriber. Velg...