Kluter

Hvordan rengjøre, rense og desinfisere Mac, iPhone og iPad
Bruk en myk, litt fuktig, lofri klut. Tørk av fronten og innsiden med en myk, lofri klut. Ikke bruk vindusrengjøringsmidler, husholdningsrengjøringsmi...