Wlan

Hvordan lage en Wi-Fi-historie eller WLAN-rapport i Windows 10
Gjør følgende for å lage en Wi-Fi-historikkrapport.Åpne en ny forhøyet ledetekst.Skriv inn eller kopier og lim inn følgende kommando: netsh wlan show ...